Domarringen - en stensättning invid Helgån i Skåparyd.
En domarring är en forntida gravanläggning som består av en ring utvalda stenar, resta eller lagda på markytan.

Antalet stenar kan växla men är oftast sju eller nio.

Domarringen innehåller i regel en brandgrav från äldre järnålder.


Ordet "domarring" är folklig och syftar på en spridd men oftast ogrundad tradition om att domarringar skulle vara tingsplatser.

No comments: