GRÄNSBYGDEN Södra Sunnerbo i gången tid

Innehåll:
sid
Våra förfäder under forntiden

Minnen från gamla tider
15
Sockennamn och läge 26
Ett möte vid gränsen 31

Södra Sunnebo under medeltiden
35
Gränsbygden under Unionstiden 42
Gränsfejder och storpolitiska möten 51
Kungamöte på Ulvsbäck 1629 63
Krigslarn och nya strider 74
Snapphanarna 83
Länsman Brodde - en mångbetrodd man 100
Då Markaryd skrev posthistoria 107
Markarydsbor på äventyr 118
Sol och vår på 1600-talet 123
Gästgivargårdar och marknader 130
Vägar i Södra Sunnerbor 145
Patron Thim - Timsfors grundläggare 157
Kyrkliga förhållanden 165
- Hallaryds pastorat 210
Bostäder och inredningar m.m. 223
Jordbruk och boskapsskötsel 234
Jakt och fiske 244
Äldre järnhantering i Södra Sunnerbo 255
- Hallaryds socken 270
Andra binärinäringar 272
Årets gång 285
"Klok-Anna" och Anders Hansson 292
Händelser som upprört bygden 297
Folkmusik 303
Ett fursteligt Jaktslott 308
En andans storman 314
Ur gamla protokoll 318
De medellösas lott 327
I folkskolans barndom 335

Folklig tradition
342
Vidskepelse 349
Dialekter i Södra Sunnerbo 356
Bilagor 361
När den nya tiden kom till bygden 394
Litteratur och tryckta källor 403
Otryckta källor 406

Halmstad 1949
Gleerups förlag

No comments: