Hallaryds kyrka och dess föregångare

Hallaryds kyrka
och dess föregångare
av Gunnar Tetzell
Innehåll:
sid
Det äldsta Hallaryd 5
Den nya kyrkan bygges 10
Kyrkans ekonomi 18
Kyrkan färdigställes 19
Kyrkan inviges 21
Kyrkans inventarier 23
Kyrkogården 31
Likvagnen 36
De hundra åren 36


Hässleholm 1963

No comments: